Kratki nastavni programi omugućavaju brzo stupanje u radni odnos. Ali vam takođe omogućavaju i da nastavite svoje studije….

Kratki nastavni programi, obično traju dve ili tri godine, odnose se na oblasti biznisa, industrije ili usluga. Multidisciplinarni instituti koji su priključeni univerzitetima ili specijalizovanim školama nude ove programe.

Programi uvek uključuju stažiranje i nude realne perspektive na tržištu rada. Rigorozna selekcija se podrazumeva.

Sertifikat Visokog tehničara (Brevet de technicien supérieur, BTS)
Održavajući u profesionalnim gimnazijama, ove studije traju dve godine (120 ESPB). Ovi programi namenjeni su obrazovanju menadžera sredjneg nivoa na jednom od 145 postojećih smerova. Po završetku tih programa, više od 30% diplomiranih studenata nastavlja svoje obrazovanje (na univerzitetima, inženjerskim školama, školama za trgovinu)

 

Univerzitetska Diploma iz Tehnologije (Diplôme universitaire de technologie, DUT)
Ovu diplomu dodeljuje 116 Instituta za tehnologiju (Institut universitaire de technologie, IUT) koji pripadaju državnim univerzitetima. Oni služe obučavanju tehničkih kadrova tokom dve univerzitetske godine, programi na « IUT-ima » takođe omogućavaju nastavak studija na univerzitetima npr. na trećoj godini osnovnih studija na državnim fakultetima (Licence Professionnelle). Ovu opciju bira 80% diplomiranih studenata.

 

Univerzitetska, naučna i stručna Diploma (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques, DEUST)
DEUST je profesionalna diploma čija je svrha da obuči i spremi studente za dve godine na univerzitetima. Svaka specijalizacija je jedinstvena i zasnovana u odnosu na lokalnu ekonomiju, postoji oko 80. Sadržaj ovih programa često je zasnovan na saradnji preduzeća i lokalnih zajednica. Stručnjaci predaju na ovim programima. Nastavak studija je moguć npr. na « Licence professionnelle ».

 

Profesionalna Licenca (Licence Profesionnelle) 
ova Licenca dodeljuje se nakon jedne godine studija studentima koji su već završili prve dve godine osnovnih studija. Ovi programi su rezultat saradnje između univerziteta, preduzeća i stručnih sektora, a predavači su često i sami aktivni službenici preduzeća. Ova licenca je jedan od najboljih načina da se uđe na tržište rada.