Univerziteti, tzv. „visoke škole“ i specijalizovane škole omogućavaju obrazovanje kroz duge nastavne programe koji su različito organizovani u zavisnosti od tipa obrazovnih ustanova.

 

Na univerzitetima

Studije se organizuju u tri nivoa (ili tri stepena)

  • Licence (3 godine osnovnih studija) , odnosno 6 semestara, stiče se 180 ECTS bodova.
  • Master studije (nakon 5 godina studija), odnosno 4 dodatna semestra i stiče se 120 ECTS bodova.

Studenti mogu izabrati “istraživački master” (bivši DEA) koji vodi prema doktoratu (studije trećeg stepena), a “stručni“ master (bivši DESS) prethodi ulasku u poslovno okruženje.

Na osnovu njihovog prethodnog visokog obrazovanja, strani studenti mogu direktno da upišu Master studije kako bi stekli specijalizaciju u roku od godinu ili dve.

 

U „visokim školama“ (“Grandes Ecoles”) i specijalizovanim školama

Dugi nastavni programi u okviru „visokih škola“ traju 5 godina, uključujući dve pripremne godine koje se pohađaju u samoj ustanovi ili tokom pripremnih kurseva u okviru ustanova za srednjoškolsko obrazovanje.

Ovi pripremni kursevi za visoke škole (CPGE), često pod nazivom “Classes prépas“ veoma su poznati po zahtevnoj nastavi, omogućavaju studentima da se nakon isteka dve godine prijave na prijemne ispite kako bi se upisali na jednu ili više „visokih škola“.

Nakon 5 godina, studentima se dodjeljuje diploma obrazovne ustanove koju su pohađali i stiču zvanje mastera.

U specijaliziovanim privatnim školama studentima se nakon završetka studija dodjeljuje diploma škole koju su pohađali, ali ne stiču nužno zvanje mastera.