Sistem visokog, državnog obrazovanja i istraživanja u Francuskoj, kao i u svim razvijenim zemljama, u velikoj meri je otvoren za međunarodnu saradnju. Obim saradnje ogleda se i u činjenici da je bar jedan strani partner koautor u gotovo polovini francuskih naučnih publikacija

Istraživanje u Francuskoj: prioritet

Francuska troši više od 2% svog BDP-a (odnosno četrdesetak milijardi evra) u aktivnostima javnog ili privatnog istraživanja. U Francuskoj studira gotovo 70.000 doktoranata (od čega trećina stranaca) i radi više od 200.000 istraživača, od kojih gotovo polovina u školama ili institucijama javnog sektora.

Prestižne nagrade za francuske istraživače  

U 2008. godini Nobelova nagrada za medicinu, za dostignuća u otkrivanju retrovirusa odgovornog za SIDU (AIDS), dodeljena je Francuzima, Fransoaz Bare-Sinusi i Liku Montanjeru, iz Instituta Paster. Žan Mari Le Klezio je takođe primio Nobelovu nagradu za književnost 2008. godine. Žorž Šarpak, Klod Koen-Tanoudji, Albert Fert i Iv Šovin nedavno su dobili Nobelovu nagradu za fiziku i hemiju.

"Od 52 dobitnika Fieldsove medalje, 11 je Francuza, a to su Cedrik Villiani i Ngo Bao-Chau, nagrađeni 2010. godine, nakon Loran Lafforg i Wendelin Verner koji su nagrađeni prethodnih godina.
Abelovu nagradu, ustanovljenu 2003. godine takođe za matematiku, primila su trojica Francuza: Žan-Pjer Ser, Žak Tits i Miša Gromov."


Programi doktorskih studija

Istraživačka nastava odvija se u više od 300 doktorskih škola na kojima radi 62.000 nastavnika-istraživača, a u bliskoj saradnji sa više od 1.200 istraživačkih laboratorija.

Nastavni program sprovodi se u okviru istraživačkog tima ili istraživačke jedinice (UR) koje su povezane sa doktorskim školama (Ecoles Doctorales), pod nadzorom mentora doktorske teze. Doktorske škole u većini slučajeva povezane su sa univerzitetima i okupljaju istraživačke timove koji rade na određenim naučnim temama.

Svake godine u Francuskoj se odbrani oko 10.000 doktorskih teza, Udeo stranih doktoranata je u značajnom porastu.

Svi kandidati koji su završili master studije ili su stekli diplomu u inostranstvu koja odgovara navedenom nivou, mogu da se prijave na doktorske studije. Doktorske studije traju u proseku tri godine i nakon odbrane teze student dobija titulu doktora nauka.

Finansiranje teze je često  preduslov za upis kandidata na doktorske studije.

 
Doktorske škole  

Doktorske škole, za koje su nadležne ustanove za visoko obrazovanje organizuju skupove istraživačkih timova koje preuzimaju brigu oko obuke doktoranata:

  • doktorske škole pružaju kandidatima naučni okvir visokog kvaliteta, pripremu za uključenje u profesionalni sektor i široko stručno obrazovanje za brojna istraživačka područja;
  • doktorske škole pružaju podršku u pripremi i praćenju izrade doktorske teze.

Studenti doktorskih studija, koje zapošljava francuska ustanova domaćin, uživaju prednosti novih uredbi kojima se olakšava boravak stranih naučnika u Francuskoj (viza i posebne boravišne dozvole).