Studije medicine bile su značajno reorganizovane od akademske 2010/2011.godine, posebno kada je reč o prijemu stranih studenata

 

Medicina, farmacija i stomatologija studiraju se na univerzitetima u saradnji sa velikim bolnicama. U Francuskoj  postoji tridesetak Univerzitetskih Kliničkih Centara (Centre Hospitalier Universitaire, CHU).

Strani student (izvan Evropske unije) ni u kom slučaju ne može nastaviti studije medicine nakon što je nastava već počela.

Evropski studenti koji su stekli diplomu drugog stepena medicinskih studija ili odgovarajuću diplomu, strani studenti koji su ispunili obaveze za sticanje diplome drugog stepena studija medicine, a koji su u potpunosti pohađali nastavu u Francuskoj, mogu da upišu specijalizaciju (TCEM – postdiplomske studije medicine) na standardan način (nacionalni klasifikacioni ispit i specijalizacija).

Strani student (izvan Evropske unije) koji još nije stekao diplomu studija medicine u svojoj zemlji, mora, bez obzira na njegov nivo obrazovanja, pohađati prvu godinu osnovnih studija (PAES – prva godina za medicinske studije od 2010.) i položiti ispit na kraju godine. Tek tada može nastaviti s onim nivoom obrazovanja koji je dostigao u svojoj zemlji.

 

Konkurs za specijalizaciju za strance

Konkurs za specijalizaciju za strance (otvoren za doktore medicine koji nisu državljani Evropske Unije) omogućava sticanje diplome o završenoj specijalizaciji (DES) nakon 4 godine specijalizacije (medicinske grane) ili 5 godina (hirurgija). Odnosi se na medicinske specijalizacije: anesteziologija, patologija, ginekologija i akušerstvo, javno zdravstvo, psihijatrija i hirurgija. U 2010. godini bilo je raspisano 20 mesta za specijalizaciju za strance (nijedno u oblasti hirurgije). Popis ponuđenih mesta za konkurs objavljuje se u februaru, a krajni rok za podnošenje prijava je krajem marta svake godine.

 

Diplome o završenim posebnim specijalizacijama za strane lekare

Diplome o završenim specijalizacijama stvorene su posebno za strane lekare (izvan Europske unije), a prve su dodeljene:

- DFMS (diploma o završenoj specijaliziranoj medicinskoj obuci) dodeljuje se nakon 2 do 6 semestara studija. Program je namenjen lekarima koji su na specijalizaciji u svojoj matičnoj zemlji.

- DFMSA (diploma o završenoj naprednoj specijaliziranoj medicinskoj obuci) dodeljuje se nakon 1 do 2 semestra. Program je namenjen lekarima koji već imaju završenu specijalizaciju.

Zakonskom uredbom utvrđuje se broj ponuđenih mesta za svaku granu i specijalizaciju. Kandidati moraju da pokažu zadovoljavajuće rezultate na klasifikacionim ispitima (uključujući test znanja jezika). Testovi znanja jezika su lokalno organizovani u Francuskom institutu tokom prvog kvartala svake godine.. 

U svakom slučaju studije medicine od kandidata zahtevaju visok nivo znanja francuskog jezika (najmanje nivo DELF B2).