Erasmus Mundus je program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija.

Program ima za cilj unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i međukulturnog razumevanja kroz saradnju sa partnerskim zemljama (zemlje koje nisu članice EU-prim. prev.). Njime se želi povećati atraktivnost i prepoznatljivost evropskog visokog obrazovanja širom sveta i Evropska unija kao jedan od centara izuzetnosti.

Konkretnije rečeno, program funkcioniše tako što studentima i nastavno-naučnom osoblju is svih zemalja sveta daje mogućnost upisa tj. uključivanja u postdiplomske studije na visoko-školskim institucijama Evropske unije i obratno tj. omogućava se mobilnost studenata i nastavnika iz EU u partnerske zemlje.

Evropska unija obezbeđuje stipendije kako za državljane partnerskih zemalja koji su primljeni na Erasmus Mundus master i doktorske studije u zemljama Evropske unije, tako i za EU državljene koji će studirati na partnerskim univerzitetima.

Svi Erasmus Mundus master i doktorski programi vode ka dobijanju dvostruke ili višestruke diplome pošto je studiranje na barem dva univerziteta unutar konzorcijuma obavezno.

Erasmus Mundus program raspolaže sa budžetom od 930 miliona eura za 2009-2013 od koga se 90% izdvaja na stipendije a preostali deo, dodeljuje se kao neposredna podrška univerzitetima učesnicima za organizacione pripreme.

EM podržava i projekte čiji je cilj širenje dostupnosti, atraktivnosti i uopšte informacija o evropskom obrazovnom prostoru. Ključni aspekt je internacionalizacija visokog obrazovanja i međusobno priznavanje kvalifikacija sa partnerskim zemljama. U ovoj akciji pored visokoškolskih mogu učestovati i ostale institucije – javna i privatna preduzećima koja imaju aktivnu ulogu u oblasti visokog obrazovanja. Novina u drugoj fazi programa je to što u okviru ove akcije partnerstvo mogu činiti najmanje 3 institucije iz EU i 2 iz partnerskih zemalja.

Trenutno je u toku Erasmus Mundus II faza koja traje od 2009. do 2013. i nastavak je prve faze programa koja je pokrivala period 2004-2008.

Detaljnije informacije o programu i uslovima konkurisanja može se naći u Vodiču za program.