Učenje francuskog jezika, kulturne i akademske tematike

Lista kratkih programa obuhvata ponudu školovanja na francuskom kao stranоmjeziku (FLE) u školama mreže CampusFrance.

Studenti mogu da biraju raznovrsne programe za sticanje ESPB bodova, dobijanje sertifikata, polaganje testova francuskog jezika.

Opremljen pretraživačkom i interaktivnom mapom francuskih regiona, student može da izabere nivo francuskog jezika kao i oblasti studija.

Preko 150 sportskih, kulturnih, gastronomskih i drugih aktivnosti je u ponudi.

Baza podataka je dostupna na francuskom, engleskom i španskom jeziku : http://www.coursdete.campusfrance.org