Evo u nekoliko reči program odvijanja studija u Francuskoj

Univerzitetski kalendar

U Francuskoj univerzitetska godina počinje u septembru ili oktobru mesecu, a završava se u maju ili junu u zavisnosti od ustanove i tipa studija.

Univerzitetska godina je isprekidana raspustima, naročito dve nedelje pred kraj godine za vreme novogodišnjih i božićnih praznika.

Dva semestra su razdvojena kratkim prekidom tokom kojeg se vrši provera znanja prvog semestra od strane stručne komisije.

Letnji raspust traje više od dva meseca i uključuje obavezno mesece jul i avgust.

 

Nastava

 U francuskom visokom školstvu, a naročito na univerzitetu, razlikujemo dva tipa nastave.

Profesorska predavanja

Ovde je reč o predavanjima u amfiteatru od 100 do 1000 mesta u formi izlaganja profesora gde student hvata beleške. Ova predavanja često su predmet objavljenih radova od strane profesora koji su dostupni studentima nakon završetka nastave u cilju pripreme ispita.

Vođeni i praktični radovi

Praktični radovi (Travaux Pratiques TP) i vođeni radovi (Travaux Dirigés TD) odvijaju se u malim grupama. Oni ilustruju profesorska predavanja praktičnom primenom i produbljivanjem teoretskih znanja izloženih na predavanjima.Oni su obavezni za razliku od predavanja profesora.

Na specijalizovanim kursevima na univerzitetu (DUT, profesionalne licence i masteri) u ponudi su staževi, periodi rada u preduzeću kao i stručna praksa.