Govoriti francuski je prednost za uspešno studiranje u Francuskoj, iako znanje francuskog jezika nije preduslov za upis u sistem visokog obrazovanja.

Upozorenje : nepoznavanje francuskog jezika je prvi uzrok neuspeha stranih studenata, posebno na društvenim naukama ili na pravu. Za nastavak školovanja u Francuskoj, polaganje sertifikata znanja francuskog jezika DELF B2 (ili B1 u nekim slučajevima) je neophodno.

 

Svetski Jezik
Francuski jezik govori oko 260 miliona ljudi na svetu. U gotovo 70 zemalja francuski jezik je jedan od zvaničnih jezika. Dakle, francuski je drugi najučeniji strani jezik posle engleskog. Francuska ima najveću mrežu kulturnih ustanova u inostranstvu u kojima 750 000 ljudi godišnje uči francuski jezik.

 

Jezik za međunarodne odnose (jezik diplomatije)
Francuski je zvanični i službeni jezik Ujedinjenih Nacija, Evropske Unije, Svetskog Olimpijskog Komiteta, Međunarodnog Crvenog Krsta

 

Jezik kulture
Francuski je međunarodni jezik pozorišta, vizuelne umetnosti, plesa, arhitekture, kulinarstva, mode…
Znanje francuskog jezika takođe omogućava pristup, u originalnoj verziji, velikim tekstovima francuske književnosti kao i filmovima i pesmama.

 

Jezik za učenje drugih jezika
Učenje francuskog olakšava učenje drugih romanskih jezika kao što su španski, italijanski, portugalski ili rumunski.