Prethodno dobijanje novčane pomoći često je neophodan uslov za upis na Doktorske studije

Vi planirate Doktorat u Francuskoj: više vrsta novčane pomoći su vam na raspolaganju.

Ugovor o Doktoratu: status ugovora sa Državom

Ugovor o Doktoratu zamenjuje ugovore o novčanoj nadoknadi za istraživanja i one za demonstratore na univerzitetima. To je ugovor o radu u skladu sa državnim pravom.

On tačno određuje predmet i trajanje zadatka poverenog doktorantu, prirodu aktivnosti koje treba ispuniti, daje pravo na godišnji odmor i radni staž osoblju obuhvaćenog Državnim ugovorom. Radno vreme odgovara zakonski određenom francuskom radnom vremenu u trajanju od 35 sati nedeljno.

Doktoranti isključivo posvećeni istraživanju zaradiće 1685 € bruto mesečne zarade što je manje od onih koji ispunjavaju druge zadatke kao što je obrazovanje, popularizovanje ili poslovi veštačenja što se plaća 2025€ bruto mesečne zarade.

Ovde je reč o minimalnim iznosima zarada koje ustanove mogu povisiti u skladu sa ciljevima zapošljavanja i profilom primljenih doktoranata.

Industrijski ugovori za obrazovanje istraživačkog kadra (CIFRE)

CIFRE omogućava mladim istraživačima da realizuju svoje teze u preduzećima vodeći program istraživanja i razvoja u vezi sa jednom istraživačkom ekipom izvan preduzeća. Da bi iskoristio ove prednosti, doktorant mora imati master diplomu ili diplomu neke inženjerske škole.

Doktorat u međunarodnom ko-mentorstvu

Teza u međunarodnom ko-mentorstvu , uređena prema ugovoru između dve visokoškolske ustanove, jedne francuske, druge strane, omogućava doktorantu da pripremi tezu u svojoj zemlji i u Francuskoj prema preciznim uputstvima:

• doktoranti obavljaju svoje poslove pod nadzorom jednog direktora teze u obe zemlje
• priprema teze ostvaruje se prema naizmeničnim vremenskim periodima ustanovljenim između ovih ustanova

• jezik na kome se piše teza definisan je ugovorom

• teza pruža priliku za jedinstvenu odbranu ali doktorant prima dve diplome

Iako doktorat u ko-mentorstvu nije, iskreno govoreći, sredstvo za finansiranje doktorata ipak može da obezbedi finansijsku pomoć.

Stvaranje škola za doktorske studije koje povezuju francuske i strane univerzitete radi razmene doktoranata još više će podstaći ovu vrstu pomoći mobilnosti.