Campus Bourses : baza podataka svih programa stipendija

Campus Bourses brzo pruža informacije o svim programima stipendija koji postoje u Francuskoj i omogućava Vam da potražite programe u skladu s vašim profilom. Od osnovnih studija do postdoktorata, ova baza podataka sadrži programe državnih ustanova, lokalnih samouprava, preduzeća, fondacija kao i ustanova visokog obrazovanja.