Posebna viza namenjena je naučnicima koji borave u Francuskoj duže od 3 meseca.

Ova viza je namenjena osobama koje imaju najmanje master diplomu studija i koje dolaze u Francusku kako bi obavljale istraživanja ili kako bi držale nastavu na univerzitetima.

Javne ili privatne istraživačke organizacije ili ustanove visokog obrazovanja mogu da primaju doktorante, istraživače ili predavače koji dolaze u Francusku da vrše istraživanja ili drže univerzitetsku nastavu.

Nakon dva meseca po dolasku u Francusku, nosilac vize može da zatraži privremenu boravišnu dozvolu koja ima napomenu « u naučne svrhe ». Kada je strani doktorant zaposlen tokom studija u okviru doktorskog ugovora, tada sporazum sadrži njegov poslovni status.

Sporazum sa ustanovom domaćinom je administrativni dokument koji sadrži prirodu i trajanje radova podnosioca zahteva. Sporazum je namenjen dobijanju vize za produženi boravak u naučne svrhe, a potvrđuje ga prefektura. Ustanova domaćin upućuje sporazum istraživaču pre podnošenja zahteva. Konzulat potvrđuje konačni sporazum.

Sporazum sa ustanovom domaćinom je jedinstveni dokument kojim se dokazuje razlog boravka, raspolaganje sredstvima, smeštaj i medicinska zaštita naučnika. Ovaj postupak  primenjuje sena doktorante koji su zaposleni u cilju vršenja istraživanja. Navodi se takođe priroda njegovog ugovora o radu: doktorski ugovor, industrijski sporazum za edukaciju kroz istraživanje (CIFRE) i ostalo.

Boravišna dozvola koja sadrži napomenu «  u naučne svrhe » omogućava nosiocu da vrši istraživanja u Francuskoj ili da drži nastavu u okviru sporazuma sa ustanovom domaćinom. Ova boravišna dozvola važi godinu dana i može da se obnovi. Nakon dva meseca po dolaska u Francusku potrebno je zatražiti ovu dozvolu. Taksa za izdavanje dozvole naplaćuje se 340 evra.

Nakon isteka prve godine dozvoljena je velika fleksibilnost. Strani istraživači mogu da produže dozvolu na period duži od jedne godine, ali ne više od četiri godine. Ovo produženje vezano je za trajanje radova predviđeno sporazumom sa ustanovom domaćinom. Nadležna je prefektura u mestu boravišta je nadležna

Ukoliko bi supružnik i deca istraživača trebalo takođe da borave u Francuskoj, preporučuje se da podnesu odgovarajuće zahteve za vizu u isto vreme. Kada stigne u Francusku, supružnik naučnika dobiće dozvolu za privremeni boravak sa napomenom « privatni i porodični život » koja mu omogućava profesionalnu aktivnost u Francuskoj.

 

Upozorenje : Tokom leta, potrebno je više vremena kako bi se zakazivao sastanak u odeljenju za vize Francuske Ambasade u Srbiji. Molimo Vas da pozovete Call Centar (tel : 0800 123 124) da zakažete sastanak što pre iako niste još prikupili sva dokumenta.