OSSi je nezavisna i neprofitna organizacija vođena od strane studenata za studente širom sveta. OSSI predstavlja globalni začetak ka osnaživanju zajednice sprskih studenata u diaspori i kao takva jača srpski potencijal koji najviše obećava : obrazovanju omladinu.

OSSI okuplja srpske studente na osnovnim, magistarskim i doktorskim studijama širom sveta. Osnovana 1997.godine, OSSI ima za cilj da umreži studente, omogući razmenjivanje informacija I pružanje pomoći kao I organizovanje zajedničih projekata koji je adekvatan način predstavljaju Srbiju. 

OSSI broji trenutno preko 1000 studenata na 4 kontinenta, okupljenih u okviru lokalnih ogranaka pri univerzitetima ili na nivou gradova.

Lokalni ogranak u Parizu osnovan je u januaru 2011.godine od strane srpskih studenata na Sciences Po, Sorbonne, Paris Dauphine, Paris 3 itd

Ogranak u Parizu pruži pomoć i savet srpskim studentima koji spremaju ili su već na studijama u Parizu.

 

Više informacija, možete naći na sajtu ogranka u Parizu.