Oni koji poseduju ovu vrstu vize nisu više u obavezi da podnose zahtev za obnavljanje boravišne dozvole prefekturi dva meseca nakon dolaska u Francusku, ali moraju zauzvrat da obave izvestan broj formalnosti kako bi viza bila validna

Procedura za overavanje vize

Treba odmah nakon dolaska u Francusku, poslati Francuskoj Kancelariji za Imigraciju i Integraciju (OFII) sledeća dokumenta preporučenim pismom sa potvrdom prijema:

• obrazac traženja potvrde OFII-ju dostavljen i overen od strane nadležnih nakon dodeljivanja vize
• kopija strana pasoša na kojima se nalaze lični podaci i pečat kao potvrda ulaska u Francusku ili u Šengen Zonu. 

Nakon prijema ovih dokumenata, teritorijalna uprava OFII-ja šalje običnim pismom potvrdu o prijemu obrasca na adresu naznačenu od strane potražioca ili pozvanog, u zavisnosti od slučaja, i upućuje na jedan medicinski pregled ukoliko nije obavljen u zemlji iz koje osoba dolazi ili nakon samog ulaska u Francusku.

Eksperiment je trenutno u toku kako bi ova procedura bila olakšana razmenom mailova između studenta i OFII-a.

U svim slučajevima, taksa od 58 evra mora biti uplaćena.

Ova taksa se reguliše uz pomoć fiskalne markice tip "OMI" ili "ANAEM“"

Ova markica može da se kupi:

• direktno na sajtu www.timbresofii.fr
• na nekim trafikama
• kod nekih poreskih službi

 

Posebni slučajevi:

1-Studenti smešteni u Parizu moraju da donesu ova dokumenta u OFII Internacionalnog Univerzitetskog Centra u Parizu (između septembra i novembra), ili, nakon isteka ovog perioda, direktno u Pariski centar OFII.

2-Izvesne ustanove (od kojih brojni univerziteti) potpisale su sporazum sa OFII-jem tako da se dokumenta dostavljaju kancelariji za prijem stranih studenata svake ustanove. Toplo se preporučuje da se o tome obavestite kod vaše ustanove domaćina pre samog dolaska u Francusku.