Studenti svih nacionalnosti u Francuskoj mogu koristiti posebnu državnu pomoć za stanovanje. Francuska je jedina evropska zemlja koja pruža takvu pomoć.

Francuski i strani studenti mogu koristiti pomoć studentima za stanovanje kako bi lakše podneli relativno visoke troškove stanovanja u Francuskoj.

Ova pomoć određuje se na osnovu iznosa kirije i sredstava kojima student raspolaže, odnosno pomoć se ne dodeljuje automatski već se iznos izračunava pojedinačno za svakog studenta.

Da biste mogli da dobijete pomoć za plaćanje stanarine, morate da ispunite sledeće uslove :

1.    Imati stan da biste mogli navesti adresu i iznos kirije.
2.    Biti upisan u sistem studentskog socijalnog osiguranja.
3.    Imati bankarski račun u Francuskoj jer se pomoć svaki mesec isplaćuje direktno primaocu.
4.    Predati prijavu o porezu ili prijavu prihoda francuskoj poreskoj komisiji, pa čak i ako niste imali nikakve prihode u prethodnoj godini.

Poreska prijava je neophodna Službi za Porodične naknade (Caisse d’Allocations Familiales, CAF) kako bi izračunala iznos prava na stambenu naknadu. Zato svi studenti moraju da prijave svoje prihode, iako ih ne primaju i nemaju šta da prijave. Ta prijava može da se napravi online.

U slučaju zajedničkog iznajmljivanja, cimeri mogu da primaju stambenu naknadu pod uslovom da se njihova imena nalaze na ugovoru o iznajmljivanju. Dakle, svaki predaje zahtev za sebe, a parovi predaju samo jedan zahtev.

Zahtev za pomoć predaje se direktno na Internet stranici Službe za Porodične Naknade (CAF) u roku od tri meseca nakon dolaska u stan.