Francuski zdravstveni ili medicinski sistem važi za jedan od najboljih u svetu

U Francuskoj postoje medicinske službe za studente naročito u oblasti preventivne medicine.

 

STUDENTSKO SOCIJALNO  OSIGURANJE I UZAJAMNA POMOĆ

Francuska medicinska zaštita, obezbeđena socijalnim osiguranjem, veoma je dobrog kvaliteta: ona omogućava dobijanje nadoknade za jedan deo medicinskih troškova na osnovu studentske članarine od 198 evra 2010. Učlanjavanje se obavlja u obrazovnoj ustanovi u trenutku administrativnog upisa. Ono je obavezno za studente koji nisu iz Evropske Unije.

Studenti Evropske Ekonomske Zone toga su oslobođeni budući da od trenutka upisa imaju kartu evropskog zdravstenog osiguranja za čitavu univerzitetsku godinu (ili privremenu potvrdu) ili potvrdu privatnog osiguranja koje pokriva sve zdravstvene rizike bez smanjenja tarifa.

Socijalno osiguranje vrši nadoknadu 60% medicinskih troškova u slučaju bolesti. Pored ovog obaveznog sistema, uzajamna studentska pomoć omogućava, počev od 110 evra, dopunjavanje ovog osiguranja sve do dobijanja potpuno besplatne nege.

Dva osnovna tipa uzajamne studentske pomoći:

• LMDE (Uzajamna pomoć studentima)

• emVia koji okuplja 11 regionalnih studentskih uzajamnih pomoći

Da bi koristili Studentsko Socijalno Osiguranje, studenti moraju da imaju manje od 28 godina i budu upisani u jednu visokoškolsku ustanovu na minimalni period od 4 meseca.

Studenti održavaju pravo na pružanje zdravstvenog osiguranja u slučaju bolesti i materinstva čak i od datuma nakon kojeg uslovi nisu više ispunjeni, naročito nakon prelaska 28 godina ili nakon svršetka studija, a pre dobijanja prvog posla, na maksimalan period od 4 godine. Traženje održavanja prava mora biti obrazloženo od strane studenta u Zavodu za zdravstveno osiguranje (C.P.A.M.).

Za sve ostale studente (čije studije traju manje od 4 godine i studente neke neovlašćene ustanove), dobrovoljno lično zdravstveno osiguranje mora biti potpisano od strane neke kompanije za privatno osiguranje. U Francuskoj iznos jednog takvog osiguranja je između 150 i 550 evra godišnje.

Studenti stariji od 28 godina koriste, pod izvesnim uslovima, Univerzalno Medicinsko Osiguranje (Couverture Médicale Universelle) i plaćaju posebnu godišnju kotizaciju