U hitnom slučaju birajte broj 18 (vatrogasna služba) ili 15 (hitna pomoć) sa bilo kojeg fiksnog telefona. Sa mobilnog birajte 112, jedinstveni broj za hitne službe širom Evropske Unije

Svaka bolnica ima posebno odeljenje hitne pomoći koje radi 24 sata dnevno. Lekari i apotekari takođe organizuju dežurstva noću i vikendima. Sve apoteke na svoje izloge stavljaju obaveštenje sa podacima za kontaktiranje dežurnih lekara i apoteka.

U slučaju hitne medicinske pomoći : birajte 18 (vatrogasna služba) ili 15 (hitna pomoć) sa bilo kojeg fiksnog telefona. Sa mobilnog telefona birajte 112, jedinstveni broj za hitne službe širom Evropske Unije.