U Francuskoj kao i u 15 drugih zemalja Evropske Unije (Nemačka, Austrija, Belgija, Španija, Finska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Grčka, Slovenija, Kipar, Malta i Slovačka) valuta je Evro.

Strani studenti mogu da otvore  bankarski račun u evrima ili u nekoj drugoj valuti, sa statusom stranca ili ipak stanovnika u zavisnosti od trajanja njihovog boravka u Francuskoj.

 "Bilo bi korisno da pitate svoju banku u Srbiji da li je ona povezana sa francuskom mrežom banaka jer bi to olakšalo otvaranje bankarskog računa (čak pre dolaska u Francusku) kao i prenos sredstava."

Možete tražiti od banke da vam izda « RIB » (Relevé d’Identité Bancaire, detalji o bankarskim podacima). Taj dokument je vrlo često neophodan za svaku isplatu : isplata ličnog dohotka, dozvola plaćanja svih računa itd

Kreditne kartice (Visa, Mastercard) prihvaćene su u svim francuskim prodavnicama pogotovo kada je iznos računa veći od 15 evra. Bankomata ima svuda širom Francuske. Gotovinske uplate vrše se samo u evrima.

Bankovni ček se sve ređe koristi kao način plaćanja i čekovi stranih banaka veoma retko su prihvaćeni od strane francuskih trgovaca.